• Mod Update danh sách một số diễn đàn seo chất lượng cho anh em chiến, xem chi tiết tại đây
  • Mỗi thành viên được tạo 2 chữ ký Dofollow, 2 link trong bài viết, Các bài viết sẽ được hiển thị sau khi admin kiểm tra đúng nội quy nhằm tránh tình trạng SPAM - Vi phạm sẽ BQT xóa bài, Band IP và Domain

Log in

Log in or Sign up